top of page

Vrienden van Cantate

Vrienden van Cantate zijn mensen die Cantate Zus & Zo een warm hart toedragen, en die hun steun uiten met een financiële bijdrage aan onze vereniging. Omdat wij onze Vrienden heel dankbaar zijn voor hun stuen, krijgen ze ook wat voor terug!

Welke voordelen krijgt een Vriend/in?

•Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ‘Vrienden van Cantate’ avond, een verwenavond alleen voor onze Vrienden, met zang, lekkere koffie en hapjes!

•Tijdens de ‘Vrienden van Cantate’ avond, mag je een verzoek doen voor een liedje (uit ons repertoire), mag je op de foto met ons, en mag je zelfs meezingen als je wilt!

•Je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor onze publieke optredens, en (waar mogelijk) voorrang op goede stoelen.

•Je steunt een kleine vereniging en een belangrijk deel van de lhbti+ community in Utrecht en omstreken!

Hoe word je Vriend van Cantate Zus & Zo?

•De vriendenbijdrage is €40 per jaar. Een jaar gaat in aan het begin van een nieuw seizoen (september).

•Wij vragen of je de vriendenbijdrage op automatische overscrijving wilt zetten. Wil je Vrienden worden? Stuur dan een email aan info@cantatezusenzo.com. Uiteraard kan altijd opgezegd worden aan het einde van een seizoen.

Andere opties

•Het is ook mogelijk om een éénmalige donatie te doen bij Cantate Zus & Zo, en/ of sponsor te worden. Ons rekeningnummer is NL95 INGB 0004 3301 36 ten name van Cantate Zus en Zo

•Bij een donatie of sponsorship t.w.v. meer dan €300, naast de Benefits die de Vrienden van Cantate ook krijgen, wordt je ook genoemd en erkend op de website van Cantate Zus & Zo en in sociale media (alleen waar dit gewenst is uiteraard).

Cantate Zus & Zo wordt al gesponsord door

- PinK-FOX: helpt bij het realiseren van effectieve gezondheidsbevordering

- Bright Future Psychology: psychosociale ondersteuning voor de LGBTQI*-gemeenschap

bottom of page